KBT med Marika

Har du ett lidande i din vardag som påverkar dig, stress, ångest, sömnproblem, depression, alkoholvanor, behov av parterapi eller annan psykisk ohälsa och önskar arbeta på en förändring? Ta kontakt med mig och vi börjar med ett telefon samtal (se under kontakta).

I terapin kommer vi att jobba med tankar, känslor och beteenden runt den problematik som du söker för. Vi ser tillbaka på hur livet har varit för dig då det har lagt den plattform som du i dag står på.

Det är ingen väntetid och inte begränsat till ett visst antal gånger utan tillsammans och tryggt arbetar vi mot en förändring.

Gör din egen hemsida, prova gratis